Board: Maharashtra, 

Std: IX, 

Medium: Marathi, 

Edition: 2017 


Author: 

• संकेत धुलेकर

• उर्वी मेहता

• भाग्यश्री हावरे


Salient Features:

• नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित.

• पाठाचा परिपूर्ण आढावा.

• पाठाधारित, पाठांतर्गत व पाठ्येतर प्रश्नांचा समावेश. 

• संकल्पनांच्या सुस्पस्टतेसाठी आवश्यकतेनुसार आकृत्या आणि नकाशांचा समावेश.

• स्वयंमूल्यमापनासाठी 'पाठाची उजळणी ' अंतर्भूत .


Price: Rs. 35.00

Validity: 365 Days


Board: Maharashtra, 

Std: IX, 

Medium: Marathi, 

Edition: 2017. 


Author: 

• मेघना जाधव

• संध्या.स.लिमये


Salient Features:

• नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित.

• पाठाच्या मांडणीनुसार प्रश्नांचा क्रम.

• वैविध्यपूर्ण प्रश्नप्रकारांचा समावेश. 

• उत्तरांची सुटसुटीत व मुद्देसूद मांडणी.

• स्वमत व अभिव्यक्तीवर आधारित प्रश्नांचा समावेश.

• पाठांतर्गत प्रश्न अंतर्भूत.


Price: Rs. 41.00

Validity: 365 DaysBoard: Maharashtra, 

Std: IX, 

Medium: Marathi, 

Edition: 2017. 


Author: 

• सौ. अनिता म्हात्रे

• प्राची शेंडे

• शर्वरी म्हापणकर

• प्रिया जोईल

• सावली म्हात्रे

Salient Features:

• नवीन पाठ्यपुस्तकावर आधारित. 

• प्रत्येक पाठाचे परिच्छेदानुसार विभाजन.

• आदर्श उत्तरांसहित सरावासाठी भरपूर कृती.

• व्याकरणावर आधारित मुबलक प्रश्न. 

• लेखन व अभिव्यक्ती कुतींचा अधिकाधिक सराव.

• स्वयंमूल्यमापनासाठी उपयुक्त.


Price: Rs. 81.00

Validity: 365 DaysBoard: Maharashtra, 

Std: IX, 

Medium: Marathi, 

Edition: 2017. 


Author: 

• Ms. Suchismita Banerjee

• Mrs. Mansi Nair

• Ms. Mita Kataria


Salient Features:

• Exhaustive coverage of the latest syllabus in a simple and easy to grasp Format

• Answers to Textual Questions along with Additional Questions

• Bilingual Glossary providing meanings of difficult and uncommon words

• Paraphrases of all Poems and Summaries of all Chapters in Marathi language

• Ample questions on Grammar and Vocabulary

• Covers Activity based Questions - Listening, Speaking, Reading and Writing 

• Separate Section on Writing Skills.


Price: Rs. 46.00

Validity: 365 Days